Kapat

[:tr]1860 Yılında Kaydedilmiş İlk Ses Kaydı[:en]First Recorded Voice in 1860[:]

Anasayfa Ses [:tr]1860 Yılında Kaydedilmiş İlk Ses Kaydı[:en]First Recorded Voice in 1860[:]

[:tr]2008 yılına kadar Thomas Edison ses kayıt cihazını bulan ilk kişi olarak biliniyordu. Ancak yapılan araştırmalar bu ünvanın asıl Fransız mucit Edouard-Leon Scott de Martinville ait olduğunu göstermiştir.

Uzun bir süredir Fransızlara ait ses kayıt çalışmaları hakkında veriler toparlanmaktadır. Müzik şirketi olan “First Sound” firmasının bu kayıtlar hakkında yaptığı çalışmalar sonucunda 1853 ve 1860 tarihleri arasında kaydedilmiş 6 ses kaydına ulaştılar ve bu kayıtlardan bir tanesi kusursuz olarak günümüze ulaşmayı başarmıştı.

Kayıtlar Martinville’in Edison’dan çok daha önce ses kayıt teknolojisini keşfettiği doğrulandı.

Martinville’in telefonografi adıyla 25 Haziran 1857’de yani Edison’un fronografından iki yıl önce patent aldığı alet  sesleri yakalamak için büyük bir huniye sahipti.

Edison’un icadının aksine, cihaz kaydedilen sesi dinlemek için değil, ses dalgalarını kâğıt üzerine aktararak kaydedilen sesi görselleştirmek için tasarlanmıştı.

İşte 1860 yılında kaydedilmiş “İlk Ses Kaydı”:

 

[:en]

Until 2008, Thomas Edison was known as the first person to find a voice recorder. However, investigations have shown that this title belongs to the original French inventor Edouard-Leon Scott de Martinville.

There is a lot of information about the French voice recordings of a long time. As a result of the work of the music company “First Sound” on these records, they reached 6 sound recordings between 1853 and 1860, and one of these recordings reached the perfect day.

Records confirmed that Martinville discovered voice recording technology long before Edison.

In Martinville’s telegraphy on June 25, 1857, Edison patented a flare two years ago, and he had a great funnel to catch the voices.

Unlike Edison’s invention, the device was designed not to listen to the recorded sound, but to visualize the recorded sound, transferring sound waves onto the paper.

Here is the “First Voice Record” recorded in 1860:

 

[:]