Birleşik Devletler Anayasası'nı kim kaleme aldı? - Tarih Kurdu
Kapat

Birleşik Devletler Anayasası’nı kim kaleme aldı?

Anasayfa Genel Birleşik Devletler Anayasası’nı kim kaleme aldı?
Birleşik Devletler Anayasası’nı kim kaleme aldı?

Birleşik Devletler Anayasası 17 Eylül 1787’de doğdu. İçlerinden bazıları sonraki kuşakların hafızasındaki yerini koruyan 55 kişi tarafından kaleme alınan anayasa, 4 Mart 1789’da yürürlüğe konulmuş ve bu da onu, dünyanın halen kullanılmakta olan en eski anayasalarından biri haline getirmiştir. Bu anayasa, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin katı ayrılığı üzerine tesis edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, 4 Temmuz 1776 tarihinden ve Birleşik Krallık karşısındaki zaferinden beri bağımsızdı. İlk anayasa 1781’de kaleme alınmıştı fakat tatmin edici değildi. Bu nedenle, 1787’nin Mayıs ayında Philadelphia’da bir konvansiyon toplandı. Konvansiyonun amacı Birleşik Devletler’e bir anayasa temin etmekti ve bu yöndeki çalışmalar 25 Mayıs’ta başladı. Farklı eyaletlerden elli beş temsilci, bu tarihî olay için hazır bulunuyordu; Rhode Island, temsil edilmeyen yegane eyaletti. Bu konvansiyona başkan seçilmiş George Washington, 1789’da hem ilk Amerikan başkanı hem de bu anayasayı hayata geçiren ilk kişi olacaktı.

Benjamin Franklin, Birleşik Devletler Anayasası’nı yazan ve imzalayanlar arasında en çok tanınanlardandır. © Beyaz Saray’da sergilenen bir David Martin tablosu, Wikimedia Commons.

Birleşik Devletler Anayasası 17 Eylül 1787’de kabul edildi

Konvansiyon çerçevesinde bir araya gelen elli beş kişi arasında, delegelerin duayeni olan Benjamin Franklin, George Washington ve Alexander Hamilton, bir konsensüse varmak adına bilhassa faaldiler. Bunların yanı sıra, konvansiyonun entelektüel ve siyasi anlamdaki kilit adamı James Madison’ı da zikredelim. Nihayet anayasa, 17 Eylül 1787’de konvansiyonun 55 üyesinin 39’u tarafından kabul edildi. 4 Mart 1789’da uygulamaya konulan bu anayasa günümüzde halen yürürlükte; başkanlık rejimi, (Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşan iki ayrı “seçilmişler meclisi” üzerine kurulu) yasama kuvveti ve Yüksek Mahkeme arasındaki güç sınırlarını tanımlamakta.

15 Aralık 1791’de, Birleşik Devletler Anayasası’na on madde eklendi. Bu maddeler “Bill of Rights”ı, yani, temel haklar ve özgürlükler bildirgesini oluşturmaktadır.

KAYNAKLAR: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir