Kapat

Büyük Kiros Silindiri: Babil

Anasayfa Makaleler Büyük Kiros Silindiri: Babil

Bu silindirin dünyanın ilk Anayasası olduğu söylenir ve Akkad dilinde pişmiş kil silindire elle yazılmıştır. İngiliz arkeolog Hormuzd Rassam tarafından, 1879 yılında, Esagila Tapınağı(Mabuk Mabedi)kazılarında bulunmuştur.  Şu an Londra’daki British Museum’da sergilenmektedir.

 

Büyük Kiros Silindiri

M.Ö. 539 yılında Büyük Kiros ve ordusu Babile girerek, bilenen dünyanın dört birini eline geçirdi ve Sümer, Akkad, Babil Kralı unvanını kazandı. Bu silindirde Büyük Kiros’un ve güçlü ordusunun Babil şehrini barış ve hoşgörü içinde nasıl ele geçirdiği anlatılmaktadır; farklı kaynaklarda da Büyük Kiros’un hoşgörü içinde şehre girdiği belirtilmektedir. Daha sonra kendini tanrı ilan etmiştir, İncil’de de bu konudan bahsedilmektedir. Kiros Silindiri daha sonra Mezopotamya geleneğine uygun olarak “Esagila” duvarlarının altına bir temel taşı olarak yerleştirilmiştir.

Büyük Kiros Silindiri, British Museum, Londra

Kiros silindirinde üç ana konu vardır: ırk, dil ve din eşitliği, köleler ve göçe zorlananların tüm haklarının verilmesi ve şehre dönmelerinin sağlanması, ayrıca yıkılan tüm tapınakların tekrar tamir edilmesi.

Ayrıca 1971’de Kiros Silindiri dünyadaki ilk insan hakları bildirgesi olarak tanındı ve altı dile çevrildi. Silindirin bir kopyası, New York’taki Birleşmiş Milletler Merkezi’nde bulunmaktadır.

Metin, Kiros’un insanlığa saygısını,  dini hoşgörüsünü ve özgürlüğe verdiği önemi ortaya koymaktadır; Cömert ve insancıl politikalarının bir sonucu olarak Cyrus, döneminde büyük bir destek görmüştür.

Kiros Silindiri M.Ö. 539 tarihli, boyu 23 cm, genişliği ise 11 cm’dir. Üzerindeki yazıların bir kısmı okunmaz haldedir.

Kiros Silindiri Çeviri

Esagila – Marduk tapınağı
Marduk – Babil
Kralı Anshan Kralı – şimdi güney İran
Qutu ülkesinde küçük bir krallık -Zagros dağlarında şimdi İran ve Irak sınırı olan bir bölge
Nabonidus – son Yeni Babil krallığı (MÖ 556-539)
Cambyses – Cyrus’un oğlu ve halefi, hüküm süren c. 530-523 BCE
Bêl – Tanrı Marduk’un bir örneği (bkz. Yeremya 50: 2; 51:44)
Nabu – Babil yazısı ve bilgeliği tanrısı (bkz. Yeşaya 46: 1)
Kaynak:http://www.iranchamber.com/history/cyrus/cyrus_charter.php