Kapat

[:tr]İlk Evlilik Sözleşmesi-Antik Mısır[:en]The First Marriage Contract-Ancient Egypt[:]

Anasayfa Makaleler [:tr]İlk Evlilik Sözleşmesi-Antik Mısır[:en]The First Marriage Contract-Ancient Egypt[:]

[:tr]Yüzyıllar boyunca kadınların toplumda etkin bir rol oynamadığı bilinmektedir. Yemek yapmak, ev işleriyle ilgilenmek, çocuklara bakmak, kocalarını her daim  memnun etmek kadının başlıca görevlerindendi.


Tarih boyunca kadının statüsüne baktığımızda gerek toplumsal gerek siyasal anlamda pasif bir konumda olduğunu görürüz. Bu durum bir çok uygarlıkta böyle devam etmiştir. Antik Mısır’a baktığımızda o dönemin farklı uygarlıklarındaki kadınların çok geç kazandığı çoğu hak ve özgürlükler Antik Mısır kadınına verilmiştir. Aynı dönemde Antik Roma’ya kıyasla burada yaşayan kadınlar her şeyden önce özgür ve bağımsızlardı. Kadınların iş hayatına aktif katılımı yoktu ama mülkiyet ve şahitlik yapma hakları vardı. Dönemin papirüsleri incelendiğinde toprak sahiplerinin %10’unun kadın olduğu bilinmektedir.


Verilen imtiyazların belki de en önemlisi yapılan ‘’EVLİLİK SÖZLEŞMELERİ’’dir. Kulağa garip gelse de o döneme bakıldığında oldukça medeni bir uygulamadır. Antik Mısır kadınlarının hakları bu sözleşmeyle korunuyordu. Günümüzde sıkça yapılan uygarlık göstergesi olan evlilik sözleşmelerinin temelleri Antik Mısır’a dayanıyordu.

Mısır'daki Ptolemaios Hanedanı Dönemi'nden (İ.Ö 170) kalma evlilik sözleşmesinin ön tarafında kurallar,arka tarafında ise sözleşmeye tanıklık eden kişilerin adları bulunuyor.

Kaynak: http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/kesfet/dunyanin-ilk-evlilik-sozlesmesi/2409
Bu uygarlıkta evliliğin resmi bir dayanağı, kriteri yoktu. Herhangi bir belgeyle yasallaştırılmıyordu. Çiftler beraber yaşıyorsa, bir aile kuruyorsa evli sayılıyordu. Evlenmek için dini bir tören, kutlama yapılmıyordu.  Tüm bunların yerine erkek ve kadının ekonomik durumuna göre evlilik sözleşmeleri imzalanıyor, eşlerin evliliğin önemi hakkındaki düşünceleri, evlilik süresince ve sonrasında olabilecek olan boşanma durumundaki tutumlar, erkeğin ekonomik sorumlulukları yer alıyordu.


Oldukça titiz bir şekilde hazırlanan sözleşmede kadınların hakları ön planda tutuluyordu. O dönemin papirüslerinde evlilik sözleşmelerinin yer aldığı maddelere rastlanmaktadır. Chicago Üniversitesi’nde yer alan 2480 yıllık bir papirüste boşanmada kadının eşinden gümüş ve 36 Adet elyaf çanta istediği ortaya çıkmıştır. Bu durum günümüzün ‘’nafaka’’ sistemini göstermektedir. Feminizm hareketinin olmazsa olmazı kadın bağımsızlığı Antik Mısır’da yeşermiştir.   [:en]For centuries, women are known to play an active role in society. Cooking, taking care of household stuff, taking care of kids, pleasing their husbands was always one of the main tasks of women.

When we look at the status of women throughout history, in terms of social and political sense, we can see that in a passive position. This situation was in many civilizations. Looking at Ancient Egypt, women in different civilizations of that era , most of the rights and freedoms won too late was given to the women of Ancient Egypt. During the same period, Ancient Rome, compared to the women who live here, first of all, they were free and independent. Women didn’t have an active part in business life, but  they had a right to testify and property. Papyrus of the period was observed, It was known that  the landowners of 10% were female.

 

The given privileges, perhaps most importantly was the ‘marriage contracts’. As it sounds strange, looking at that period, it is quite civilized application. Ancient Egyptian women’s rights were protected by the contracts. Nowadays, the foundations of these marriage contracts which is the symbol of civilization was based on Ancient Egypt. 

It is the first marriage contract inherit from PtolemaiosDynasty. On the front of the contract there were rules,on the back of, there were the names of the witnesses. source: http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/kesfet/dunyanin-ilk-evlilik-sozlesmesi/2409

In this civilization, there was no a criterion of marriage. It was not legalized by any document. If couples live together, if they are a family, they are married. There was no religious ceremony, no celebration to get married. Instead of all these, marriage contracts were signed according to the economic situation of men and women, the attitudes about marriage, the attitudes of divorce, the economic responsibilities of man.

In conracts which is prepared rigorously the rights of the women were held. When the papyrus of that period is examined, the marriage contracts are found in the material. In a 2480-year-old papyrus at the University of Chicago, it came out that in the situation of divorce a woman wanted silver and 36 pieces of fiber bags. This shows the ”alimony payment” system. The liberation movements of the feminism was out in Ancient Egypt.

[:]