Kapat

[:tr]Masum Çocukların Cehennemi: Dünya[:en]The Hell of Innocent Children: The World[:]

Anasayfa Galeriler [:tr]Masum Çocukların Cehennemi: Dünya[:en]The Hell of Innocent Children: The World[:]

[:tr]

Kontrol Noktasında Kediyle Oynayan Çocuk,Çeçenistan,2000


Irkçı KKK yürüyüşünde bir çocuk siyahi polisin kalkanıyla oynuyor,ABD,1980ler

İntikam için Enver Paşa’dan askere alınmasını isteyen bir çocuk, Harp Mecmuası, 1917

Hollandalı çocuklar,Alman çocuklara ekmek veriyor,1946


Dünya masumların cehennemidir, terk edilmiş bir çocuk, Hong Kong,1960

Bondardımanda Annesini,Babasını ve Kardeşini kaybetmiş bir çocuk,Londra,2.Dünya Savaşı

Alman Çocuklar Ellerinde Sopalarla Yahudi Kadını Kovalıyor,1941

Sokakta bir çocuk, Çeçenistan, Ağustos 1996

Savaş sonrası silahla oynayan çocuk, Berlin, 1945


Pulitzer Ödüllü Bir Fotoğraf,Japon Saldırısından sonra Şangay Tren İstasyonunda yaralı bir çocuk,1937

Ölü bir atın yanında oynayan çocuklar,New York,1900

Öğretmen Nakiye Elgün Taksim Meydanı’nda Çocuk Hakları Bildirgesi okuyor, 1930

ngiliz askerlere taş attığı için yakalanan İrlandalı çocuk,Kuzey İrlanda, 1972

Gazeteci Çocuk, İstanbul, 1960


Fırın rafına bakan evsiz bir çoçuk, Whitechapel, Londra, Birleşik Krallık,1935

Çocuk yaşta cephede savaşanlardan biri de Asker Tevfik, 1920

Çocuk Rehabilitasyon Merkezi,Tahran,1950

Çocuk İşçiler, ABD, 1910

Çanakkale Savaşına katılan ve şehit olan çocuk askerlerden birkaçı, 1915


Bazen çocuklar erkenden büyür,Hollanda,1944-45

Ayakkabı Tamir Atelyesi,1925

Antep Direnişi’ne katılan çocuklar,Kilisli Arslan Beğ’e sarılan Şahin Bey’in oğlu Hayri


[:en]

The Child Playing With the Control Point, Chechnya, 2000

On the racist NCC march a child is playing with a black police shield, USA, 1980s

A child who asked Enver Pasha to be a soldier for revenge, Harp Magazine, 1917

Dutch children give bread to German children, 1946

The world is the hell of innocence, an abandoned boy, Hong Kong, 1960

A boy who lost his mother, his father, and his brother in the Bombardment, London, 2nd World War

German Children Chase Jewish Women in Their Hands, 1941

A boy on the street, Chechnya, August 1996

The boy who plays with arms after the war, Berlin, 1945

A Pulitzer Prize-winning photo, a child injured at the Shanghai Railway Station after the Japanese Attack, 1937

Children playing near a dead horse, New York, 1900

Teacher Nakiye Elgün reads the Children’s Declaration on Taksim Square, 1930

Irish boy caught for throwing stones at British soldiers, Northern Ireland, 1972

Journalist Child, Istanbul, 1960

A homeless child overlooking the bakery, Whitechapel, London, United Kingdom, 1935

One of the fighters at the age of childhood was Asker Tevfik, 1920

Child Rehabilitation Center, Tehran, 1950

Child Workers, USA, 1910

Some of the children soldiers who participated in the Battle of Çanakkale and died, 1915

Sometimes children grow up early, the Netherlands, 1944-45

Shoe Repair Workshop, 1925

Children who participated in Antep Resistance, son of Şahin Bey who is wrapped in Kilisli Arslan Beğ

[:]