Kapat

[:tr]Tarih Boyunca Uygulanmış Dehşet Verici İdam Yöntemleri[:]

Anasayfa Galeriler [:tr]Tarih Boyunca Uygulanmış Dehşet Verici İdam Yöntemleri[:]

[:tr]

Ölüm cezası, bir otoritenin suçun karşılığı olarak bir mahkûmun hayatına son vermesidir. Ölüm cezasına çarptırılan kişinin cezasının infaz edilmesine ise idam denir. İnsanoğlu idam cezasını uygularken türlü türlü yöntemlere başvurmuştur. İşte tarihte uygulanmış bu yöntemlerden dehşet verici birkaçı….

 

1.File ezdirmek. 

Osmanlı döneminde file ezdirilen bir suçlunun tasvir edildiği minyatür

2.Timsah , piranha ve köpekbalıkları gibi hayvanlara yedirmek.

M.Ö. 200 yılına ait bir mozaik

3.Akrep, yılan, örümcek vb. hayvanların içine atmak

"Snake pit" of Germanic legend) ile ilgili görsel sonucu

Alman Yılan Çukuru

4.Kol ve bacaklardan 2 yada 4 atın çekmesi sonucu öldürmek.

5.Atlara ezdirmek.

Atlar tarafından ezilen bir insan heykeli

6.Moğollar tarafından kullanılan sert bir zemine konulan başın darbelerle parçalanması. (örnek: Moğol lideri Camuha muhtemelen 1206 yılında bu şekilde idam edildi)

7.Bir Topun ağzına bağlanarak, topun ateşlenmesi sonucu parçalayarak öldürmek.

Bir topa bağlanarak idam edilen adam, İran,1800ler…

8.Kurbanın kaburgalarını kırarak, kaburgaların sırt kısımdan deriyi yırtıp çıkması sonucu kuşa benzer şekilde can vermesi. Vikingler tarafından kullanılan bir yöntem.

Blood Eagle ile ilgili görsel sonucu

Kan Kartalı

9.Kurbanın su, yağ, katran yada erimiş kurşun ile dolu büyük bir kazana atılıp öldürülmesidir.

Boiling execution ile ilgili görsel sonucu

Kazanda İdam

10.Kurbanın bir tekerleğe bağlanarak, değişik şekillerde öldürülme yöntemidir.

11.Diri diri gömülme, yeminlerini bozmuş Vestal bakireleri için de kullanılan ve dünyada sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Buried alive execution ile ilgili görsel sonucu

12.Yakılarak öldürme, genelde sapkınlar ve cadılar için kullanılan bu yöntem Amerika yerlileri tarafından işkence yöntemi olarak da kullanıldı.

Burning execution ile ilgili görsel sonucu

13.Kurbanın metal bir boğa içine konulması ve dışardan ısıtılması sonucu öldürme.

14.Ahşap bir haç veya benzeri bir aparata çivilemek ve ölüme terk etmek.

çarmıha germek ile ilgili görsel sonucu

15.Kurbanın üzerine konulan bir ağırlıkla yavaş yavaş yada aniden öldürme.

crushing execution ile ilgili görsel sonucu

16.Kafa kesme olarak da bilinir. Avrasya’daki birçok ülkede tarihin çeşitli dönemlerinde kullanılmıştır. En ünlü icra yöntemlerinden biri de giyotindir.

Şehir meydanında Giyotin ile idam, Fransa, 1929 ile ilgili görsel sonucu

Şehir meydanında Giyotin ile idam, Fransa, 1929..

17.Kurbanın kafasını kesme yada vücuda derin kesikler atarak öldürme yöntemi. 

18.Kurbanın canlı canlı 4,5 yada daha fazla parçaya ayrılması.

puzzle ile ilgili görsel sonucu

19.Genelde vatana ihanet sonucu İngilizler tarafından uygulanan bir yöntem.

20.Elektrikli sandalye .

elektrikli sandalye idamı ile ilgili görsel sonucu

21.Kurbanın yüksek bir yerden aşağı bırakılması. (örnek: Atinalı generallerin içine atıldığı Atina’daki Baraton )ve Arjantin iç savaşında kurbanların uçaktan denize atılması.

falling execution ile ilgili görsel sonucu

22.Derinin vücuttan yüzülmesi.

deri soyulması ile ilgili görsel sonucu

23.Genelde İspanya ve eski İspanyol kolonileri tarafından kullanılan bir yöntem. 

1901 yılında eski Bilibid Hapishanesinde infaz, Manila , Filipinler

24.Kurbanın bir odada zehirli gaza maruz bırakılması.

gas execution ile ilgili görsel sonucu

25.Kurbanın bir kafese konularak halka açık alanda açlıktan ölüme terk edilmesi.

26.Günümüzde de sıklıkla kullanılan kurbanın boynuna geçirilen yağlı urganla boğularak yada boynu kırılarak öldürmek.

idam ile ilgili görsel sonucu

27.Kurbanı kutu yada küçük bir odaya koyarak kendi haline terk etmek.

tarihkurdu moğol ile ilgili görsel sonucu

Ölüme terk edilmiş Moğol kadın, 1913

28. Kazığa Oturtmak

kazığa oturtmak ile ilgili görsel sonucu

Kazığa Oturmak, Kazıklı Voyvoda

29.Avrupa’da uygulanan ve denizcilerin kullandığı bir ceza yada idam yöntemi, Kurban iple bağlanarak suya atılır ve geminin altından geçirilir, eğer hızlı çekilirse gemiye yapışan midyeler yüzünden derin kesikler oluşur veyahut kurban boğulur.

Keelhauling ile ilgili görsel sonucu

30.Hayvanlardan yada kimyasal yollarla elde edilen zehrin yedirilmesi, içirilmesi, enjekte edilmesi vb. 

poison ile ilgili görsel sonucu

31.Saat sarkacı gibi hareket eden bir balta yada bıçağa kurbanın yaklaştırılması ve öldürülmesi, kullanılıp kullanılmadığı konusunda tartışmalı fikirler mevcut.

Pendulum axe ile ilgili görsel sonucu

32.Yine tartışmalı bir yöntemin kurbanın kör testereyle kesilerek öldürülmesi.

Death by sawing ile ilgili görsel sonucu

33.Genelde Persler tarafından kullanılan bu yöntem kurbanın vücuduna bal ve benzeri böcekleri cezbeden materyaller sürerek, açık alanda kurtlanarak ölüme terk etmek.

cute worm ile ilgili görsel sonucu

34.Top atışı, ölüm mangası yada tek kurşunla kurbanın infaz edilmesi.

ölüm mangası ile ilgili görsel sonucu

35.Yavaş Yavaş Parçalama

dilimleme ile ilgili görsel sonucu

36.Kurbanın kül içerisine sokularak boğulması.

kül ile ilgili görsel sonucu

37.Kurbanı aç bırakarak öldürme 

yemek yiyen araplar ile ilgili görsel sonucu

38.Kurbanın boynuna yada beline kadar toprağa gömülmesi, akabinde genelde yöre halkı tarafından taşlanarak öldürülmesi. Bir diğer adı RECM

recm ile ilgili görsel sonucu

 

[:]