Tüm Zamanların En Zengin 10 Kişisi - Tarih Kurdu
Kapat

Tüm Zamanların En Zengin 10 Kişisi

Anasayfa Makaleler Tüm Zamanların En Zengin 10 Kişisi

10.CENGİZ HAN

Doğum-Ölüm:  1162-1227

Ülke:  Moğol İmparatorluğu

Serveti: Toprak

Cengiz Han, kuşkusuz tüm zamanların en başarılı askeri liderlerinden biridir. Çin’den Avrupa’ya uzanan Moğol İmparatorluğunun lideri olarak, tarihteki en büyük tek parça imparatorluğu yönetmiştir. Bununla birlikte tarihçiler, büyük gücünün yanında, Cengiz Han’ın servetini yönetirken hiç de cimri davranmadığını; aksine, cömertliğinin gücüne güç kattığını savunmaktadırlar.

Queens College’da seçkin bir profesör olan Morris Rossabi, “Cengiz Han’ın başarısının temel nedenlerinden biri, ganimetleri askerleriyle ve diğer komutanlarla paylaşmasıdır.” demektedir.

Cengiz Han ve Modern Dünyanın Kuruluşu kitabının yazarı Jack Weatherford , Moğol ordusunun, pek çok ordudan farklı olarak, kişisel yağmalamaları yasakladığını belirtmiştir. Bir toprak ele geçirildikten sonra, alınan her malzeme, resmi katipler tarafından kayıt altına alındıktan sonra, ordu mensupları ve aileleri arasında dağıtıldığını iddia etmektedir.

Cengiz Han’ın ganimetlerden pay vermesi onun bu zenginliğe ulaşmasını biraz yavaşlattı. Ayrıca Weatherford’a göre, Cengiz Han kendisi veya ailesi için hiçbir saray, tapınak, mezar, hatta bir ev bile inşa ettirmedi. Doğdu ve sıradan yün bir kıyafet içerisinde öldü. Öldüğünde cesedi keçeyle sarıldı ve sıradan bir Moğol gibi defnedildi.

9.BİLL GATES

BİLL GATES

Doğum-Ölüm:  1955-Hala Hayatta

Ülke:  ABD

Serveti:  78.9 milyar dolar

Yaşayan en zengin kişi olarak bilinen Bill Gates’in servetini kazanmak zor; ama telaffuz etmek çok kolaydır. Bu yıl itibarıyla Forbes, Microsoft’un kurucusunun net servetini 78.9 milyar dolar olarak açıkladı. Zara’nın kurucu ortağı Amancio Ortega’dan yani dünyanın yaşayan en zengin ikinci kişisinden 8 milyar dolar daha fazla.

8.ALAN RUFUS

ALAN RUFUS

Doğum-Ölüm:  1040-1093

Ülke:  İngiltere

Servet:  194 milyar dolar

William’ın yeğeni Rufus, Norman şehrinin fethinde amcasına  katılmıştı.  “Zenginlerin Zengini” kitabının yazarları olan Bill Rubinstein ve Philip Beresford’a göre öldüğünde 11.000 £ serveti vardı ve bu rakam o zamanlar İngiltere’nin toplam gelirinin % 7’sine karşılık geliyordu. 2014 istatistiklerine göre bu rakam 194 milyar dolara denk gelmektedir.

7.JOHN D. ROCKEFELLER

JOHN D. ROCKEFELLER

Doğum-Ölüm:  1839-1937

Ülke:  ABD

Servet:  341 milyar dolar

Rockefeller 1863 yılında petrol endüstrisine yatırım yapmaya başladı ve 1880’de Standard Oil şirketi, Amerikan petrol piyasasının % 90’ını kontrol ediyordu.

New York Times’daki ölüm haberi yayınlandığında Rockefeller, 1918 federal gelir vergisi beyannamesine göre serveti yaklaşık 1.5 milyar dolar civarındaydı, MimuringWorth tarafından derlenen verilere göre, bu rakam, o dönem ABD ekonomisinin  yaklaşık % 2’sine denk geliyor. ABD, 1932 yılına kadar milli gelir konusunda resmi kayıt tutmamıştır.

2014’teki ekonomik rakamlara göre, bu rakam 341 milyar dolara karşılık gelmektedir.

6.ANDREW CARNEGİE

ANDREW CARNEGIE

Doğum-Ölüm 1835-1919

Ülke:  ABD

Serveti:  372 milyar dolar

Rockefeller tüm haberlerde her zaman ilk sırada yer almıştır, ancak Andrew Carnegie tüm zamanların en zengin Amerikalısı olabilir. İskoç göçmen, sahibi olduğu US Steel şirketini, 1901 yılında JP Morgan’a satmıştır. Satış rakamı, 2013 yılı verilerine göre, 372 milyar dolara denk geliyor, bu da ABD toplam gelirinin yaklaşık % 2.1’ini oluşturmaktadır.

5.JOSEPH STALİN

JOSEPH STALIN

Doğum-Ölüm:  1878-1953

Ülke:  SSCB

Serveti:  Ülke toplam gelirinin % 9.6’sı

Stalin, modern ekonomi tarihine geçmiş ilginç bir örnek; çünkü kendisi dünyanın en büyük ekonomilerinden birini kontrol eden mutlak bir diktatördür. Stalin’in servetini, Sovyetler Birliği’nin mal varlığından ayırmanın neredeyse imkansız olması onu gelmiş geçmiş en zengin kişiler arasına sokmaktadır.

OECD verilerine göre Stalin’in ölümünden üç yıl önce, 1950 yılında SSCB ekonomisi, küresel ekonominin yaklaşık % 9.5’ini oluşturuyor. 2014 itibarıyla, bu rakam 7,5 trilyon dolara denk gelmektedir. Tabi ki bu paranın tamamen Stalin’e ait olduğunu söylemek pek de doğru değil.

4.AKBAR

AKBAR

Doğum-Ölüm: 1542-1605

Ülke:  Hindistan

Servet:  Küresel ekonominin % 25’i

Hindistan’ın Mughal hanedanının en büyük imparatoru olan Akbar, küresel ekonominin, yaklaşık dörtte birini oluşturan bir imparatorluğu yönetmiştir.

O dönem Hindistan’ın seçkin sınıfının, batıdaki muadillerinden daha da zengin olduğu bilinmektedir, ekonomi uzmanı Branko Milanoviç tarafından hazırlanan verilere göre, Mughal Hanedanlığı’nın, zengin kişi sayısına göre tarihte benzeri yok

3. İMPARATOR SHENZONG

EMPEROR SHENZONG

Doğum-Ölüm:  1048-1085

Ülke:  Çin

Servet:  Küresel ekonominin % 25 ila % 30’u arası

Çin’in Song Hanedanı (960 – 1279), tüm zamanların ekonomik olarak en güçlü imparatorluklarından biriydi. Tamkang Üniversitesi’nde ekonomist olan Prof. Ronald A. Edwards’a göre, ülke ekonomisi, bu altın çağda, dünya ekonomisinin % 25 ila % 30’unu oluşturuyordu.

İmparatorluğun zenginliği, hem teknolojik yenilikler, hem de Edwards’a göre Avrupa devletlerinden alınan vergilerin iyi yönetilmesinden geliyor. Profesör ayrıca, Song Hanedanlığında Krallığın aşırı merkezileştiği ve imparatorun ekonomi üzerinde muazzam bir kontrol gücü olduğunu belirtmektedir.

2.AUGUST CAESER

AUGUSTUS CAESAR

Doğum-Ölüm:  M.Ö. 63 M.Ö.–

Ülke:  Roma

Servet:  4,6 trilyon dolar

Augustus Caesar, dünya ekonomisinin % 25’i ila % 30’una hükmeden bir imparatorluğa sahip olmakla kalmadı, aynı zamanda Stanford tarih öğretmeni Ian Morris’e göre, imparatorluğunun mal varlığının beşte birini kişisel servet olarak edinmiştir. Bu servet, 2014 yılı verilerine göre yaklaşık 4.6 trilyon dolara denk gelmektedir. Ve tarihçi Morris ekliyor, unutmayın ki Mısır’ın tamamı Caesar’a aitti.

1.MANSA MUSA

MANSA MUSA

Doğum-Ölüm:  1280-1337

Ülke:  Mali

Zenginlik:  Tarif edilemeyecek kadar

Timbuktu’nun kralı Mansa Musa, tarihteki en zengin insan olarak anılır. Tarih öğretmeni Richard Smith’e göre, Musa yönetiminde ki Batı Afrika krallığı muhtemelen dünyanın en büyük altın üreticisiydi. Hem de  altın talebinin en yüksek olduğu bir dönemde.

Peki Musa’nın serveti ne kadardı?SAnırım bu serveti rakamlarla izah etmek oldukça güç. Pek kayıt olmamasına rağmen ve kaynaklar kralın zenginliğini, tarif edilemez olarak nitelendirmektedir.

Musa’nın harcamalarının çok fazla olduğu ve Mekke’ye yaptığı ünlü hac yolculuğu hakkında anlatılan bazı hikayelerde, her biri yüzlerce kilo altın taşıyan düzinelerce deveden bahsedilir, öyle ki bu yolculuğun Mısır’da nakit krizine yol açtığı anlatılır.

Tarihçi Ware, “Bu, şimdiye kadar görülen en zengin adam, bu durumun başka bir izahı yoktur.” demiştir. Ayrıca “Bunu açıklamak için kelimeler bulmaya çalışıyorlar. Çizimlerde, kafasında altın bir taç olan, altın bardak tutan, altın bir taht üzerine altın bir asa ile duran bir kral var. Bir insanın sahip olabileceğini düşündüğünüz kadar çok altın düşünün ve ikiyle çarpın “demiştir.

Yani zenginliğinizi kimse tarif edemediği zaman dünyanın en zengin kişisi siz olursunuz.

 

KAYNAKLAR: 1